مقالات


بهترین رنگ کابینت
در انتخاب کابینت آشپزخانه ، المان‌های زیادی را باید مدنظر قرار داد. یکی از آن‌ها، رنگ کابینت است. شاید تا چند سال پیش که معماری داخلی و دکوراسیون اهمیت چندان زیادی پیدا نکرده بود، کسی انتخاب رنگ برای ساخت کابینت را زیاد مهم نمی‌دانست. متاسفانه در ایران، افراد برای داشتن کابینت‌های رنگی ریسک...